Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva 169/2018 Zmluva o zverejnení majetku do správy s DPH 28..2.2018 Mesto Trnava, Hlavná ul.1, Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M primátor
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2018 s DPH 10.05.2019 Mesto Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M
Faktúra 9054-9076 Faktúry strava 1.3.-31.3.2019 s DPH 29.03.2019
Faktúra 98 -144 Faktúry od 1.3.-31.3.2019 s DPH 29.03.2019
Zmluva OU-TT-OS1-2019/012494 Zmluva na organizačné a materíálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategorie E s DPH 21.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava PaedDr. Marta Gubrická vedúca odboru školstva
Zmluva OU-TT-OS1-2019/012497 Zmluva na organizačné a materíálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie D s DPH 21.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava PaedDr. Marta Gubrická vedúca odboru školstva
Objednávka 27-36 Objednávky od 11.3.-20.3.2019 s DPH 20.03.2019
Zmluva Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov odborných škôl a organizácií s DPH 18.03.2019 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Monika Nemcová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 16 k zmluve o spolupráci a zabezpečení praxe pre študentov s DPH 12.03.2019 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc. dekan fakulty
Objednávka 26 Objednávky od 1.3.-10.3.2019 s DPH 08.03.2019
Zmluva OU-TT-OS1-2019/009221 Zmluva na organizačné a materíálno-technické zabezpečenie okresného kola Chemickej olympiády v kat.D s DPH 04.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava PaedDr. Marta Gubrická vedúca odboru školstva
Zmluva 2/2019 Nájomná zmluva nebytový priestor - učebňa 70,00 s DPH 04.03.2019 Talenty 02, s.r.o. Mgr. Branislav Jáger štatutárny zástupca
Faktúra 9028-9053 Faktúry strava 1.2.-28.2.2019 s DPH 28.02.2019
Faktúra 48 - 97 Faktúry od 1.2.-28.2.2019 s DPH 28.02.2019
Objednávka 22-25 Objednávky od 11.2.-28.2.2019 s DPH 28.02.2019
Objednávka 15-21 Objednávky od 1.2.-10.2.2019 s DPH 08.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní obedov s DPH 31.01.2019 Základná škola s materskou školou Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy
Faktúra 1-47 Faktúry od 1.1.-31.1.2019 s DPH 31.01.2019
Objednávka 13-14 Objednávky od 11.1.-31.1.2019 s DPH 31.01.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní obedov s DPH 31.01.2019 Spojená škola, Mgr. Tatiana Uhríková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/638

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria