Navigácia

Sobota 25. 5. 2019

Počet návštev: 4718928

Mapa

Detská  maľovaná cyklomapa Trnavsko deťom ako interaktívnu mapa. Pod značkou č. 15 sa ukrýva naša škola. 

Vitajte na našej webovej stránke!

 • 13.5. – 24.5.2019

  7.00 – 8.00

  14.00 – 16.00

  STREDA 22.5.: 14.00 - 16.30

  ŠTVRTOK 23.5.: 14.00 - 16.30

  P O Z O R !!

  Prvý deň /13.5.2019/ odoberáme papier len poobede od 14,00 do 16,00.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Z dôvodu celoslovenského testovania T-9 2019, riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa dňa 3.4. 2019. Na 1. stupni bude vyučovanie podľa rozvrhu (6. vyučovacia hodina odpadá). ŠKD bude pracovať v štandardnom režime.

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznámenie o zápise do 1. ročníka v školskom roku 2019/20 nájdete tu zapis_oznam_2019.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pre rodičov https://zsbott.edupage.org/text2/

 • Areál ihriska je od 1. apríla 2019 opäť otvorený.

  Pondelok - Nedeľa
  16,00h - 19,00h

  Počas sviatkov a v prípade nepriaznivého počasia bude areál zatvorený.
  Škola: 033/32 36 850

 • 1. termín: 8.7. - 12.7. 2019

  2. termín: 19.8. - 23.8. 2019


  Vedúca letného tábora:

  Andrea Makitová

  Tel.: 0907 041 892


  oznam_a_prihlaska_na_letny_tabor.docx

  Primestsky_letny_tabor_pri_ZS_s_MS_2019.docx​​​​​​​

 • Dňa 14.2. 2019 zasadala Rada školy a vydala stanovisko k navrhovaným riešeniam dočasného stravovania.Celé stanovisko uverejňujeme tu Stanovisko_RS_14.2.2019.

 • 1. týždeň - stravovanie funguje podľa harmonogramu, strava žiakom chutí,

  vďaka autobusovej preprave sa nenarušili popoludňajšie aktivity žiakov.

  Zmena: cena stravnej jednotky na ZŠ s MŠ A. Kubinu - 1,26€ ( režíjné náklady 0,10€ hradí zriadovateľ na základe zmluvy). Mení sa aj mesačná platba na 25,20€. Preplatky budú rodičom vrátené.

  Ak majú žiaci záujem prihlásiť sa na stravu prinesú prihlášku triednemu učiteľovi, ktorý ju odovzdá na príslušnej škole.

  Od 4. 2. 2019 bude stravovanie žiakov školy zabezpečené takto:

 • Žiaci 4.-9. ročníka dostali od triednych učiteľov prihlášky na stravu na Spojenú školu a ZŠ Kubinu. Pre tých, ktorí tlačivo neobdržali, uverejňujeme tu prihlaska_na_stravu_Spojena_skola.pdf​​​​​​​. Pre žiakov 2. stupňa tu prihlaska__ZS_Kubinu(1).

  Žiaci sa stávajú stravníkmi týchto škôl vyjadrením Vášho záujmu u triedneho učiteľa. Pre evidenciu stravníkov je potrebné odovzdať aj písomnú prihlášku triednemu učiteľovi. Preto Vás prosíme o odovzdanie prihlášky najneskôr do 30. 1. 2019.

  V prípade, že ste sa rozhodli záujem o stravovanie zmeniť - dohlásiť sa - informujte triedneho učiteľa a prineste prihlášku. Tým bude stravovanie detí zabezpečené.

 • V dokumente prinášame informácie pre rodičov zo spoločného stretnutia Rodičovskej rady a Rady školy(zástupcov zamestnancov a rodičov) - informacia pre rodičov

  Zástupcovia rodičov, Rady školy a vedenia školy pripravujú osobné stretnutie s primátorom mesta k aktuálnym otázkam stravovania a komplexného riešenia tejto problematiky. O navrhovaných plánoch zriaďovateľa, aj dopadoch na počet a rozmiestnenie tried Vás budeme informovať. Zatiaľ je k dispozícii iba tlačová správa Mesta Trnava TS_Mesto_Trnava_2019_01_23_Mesto_Trnava_predstavilo_riesenie_situacie_na_ZS_na_Ulici_J._Bottu.docx

 • Dňa 17. 1. 2019 ( štvrtok) o 16,00 sa uskutoční mimoriadne rodičovské stretnutie k aktuálnym otázkam stravovania žiakov našej školy. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa primátora mesta Trnava pani PhDr. Eva Nemčovská, PhD. a vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ v Trnave PaedDr. Miroslava Komorníková

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia školy

  Do galérie slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

  Video reportáž o oslavách 60. výročia nájdete v archíve MTT

  Prezentačné video o škole si môžete pozrieť tu:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria