Navigácia

Ako postupovať - 2% dane Výročná správa za rok 2013 Výročná správa za rok 2012 Výročná správa za rok 2010 Výročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2008 Výročná správa za rok 2007 Neinvestičný fond BOTTOVA

Neinvestičný fond BOTTOVA

Ako postupovať - 2% dane

 

Vážení rodičia!

 

Vážení rodičia!

 

Opäť je tu obdobie, keď je možnosť darovať 2% zaplatenej dane. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane pre Neinvestičný fond BOTTOVA, ktorý zriadili rodičia pri našej škole. Podporíte tak rozvoj školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

 

Zároveň nám dovoľte poďakovať všetkým rodičom a darcom, ktorí v roku 2018 odovzdali svoje dane práve nášmu neinvestičnému fondu.

 

Vďaka Vašim 2% sme vyzbierali v roku 2018   17 366,01 €.

 

         Získané peniaze sme použili na   vymaľovanie tried, nákupu  učebných pomôcok  a zhotovenie presklenej vitríny pred zborovňou školy.

 

Preto nám dovoľte osloviť Vás i tento rok a požiadať o pomoc. Prečo?

 • Sú to peniaze, ktoré by Vám nezostali – odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním nášmu N.f. teda o nič neprichádzate.
 • Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže nám v práci, ktorú robíme pre naše deti.
 • O finančnom hospodárení N.f. BOTTOVA Vás informujeme na internetovej stránke školy (www.zsbott.edupage.org).

 

 

      Ak ste zamestnancami akejkoľvek  organizácie originál tlačív   Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_tl.pdf

 a vyplnené potvrdenie o zaplatení dane môžete doručiť   do   25.  apríla  2019 do kancelárie školy alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Škola ich odovzdá Daňovému úradu, prípadne tak môžete urobiť sami.

 

 

Ďakujeme!

 

      Soňa Krčová                                                         PhDr. Danka Gašparíková

Správca N.f. BOTTOVA                                                               riaditeľka školy

 

Ako darovať 2%?

 

Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% dane.

Obchodné meno:   N.f. BOTTOVA

Forma:                  neinvestičný fond

IČO:                     36083941

Sídlo:                    ZŠ, Ulica Jána Bottu 27, 917 93 Trnava

 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zapatení dane z príjmov.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
Stiahnite si a vyplňte vyhlasenie_2017(1).pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tlačivá doručte do 24. apríla 2018 do kancelárie školy alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Škola ich odovzdá Daňovému úradu, prípadne tak môžete urobiť sami.

Ak si podávate daňové priznanie sami:
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno: N.f. BOTTOVA

Forma:                 neinvestičný fond

IČO:                     36083941

Sídlo:                    ZŠ, Ulica Jána Bottu 27, 917 93 Trnava


Ak ste právnická osoba:
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

Obchodné meno: N.f. BOTTOVA

Forma:                 neinvestičný fond

IČO:                     36083941

Sídlo:                    ZŠ, Ulica Jána Bottu 27, 917 93 Trnava

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria