Navigácia

PROJEKTY

NÚCEM

„Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s 
využitím elektronického testovania“

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013

realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia,

Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

 

Výskum v projekte E-test

V  rámci projektu štartujeme Výskum sprievodných aspektov vzdelávania. V prvých troch mesiacoch roka 2014 sa realizovali školenia pre riaditeľov ZŠ a SŠ a informovali ich o výskumnej úlohe, dotazníkoch a testovaniach, ktoré sú s výskumom spojené.  Viac sa o výskume dozviete v časti Dokumenty/Výskum/Informačný bulletin na stránkach NÚCEM alebo tu      Informacny_BulletinVyskum.pdf

 

Naša škola sa stala v rámci projektu certifikačnou školou. Tou môže byť len škola zapojená do národného projektu E-test, ktorá spĺňa isté podmienky na to, aby úspešne zvládla Testovanie 9 online alebo Maturitu online. Byť certifikačnou školou je pre 
školu prestíž, takáto škola musí totiž spĺňať určité technické aj netechnické požiadavky. Medzi  technické požiadavky patrí napríklad: dostatočné vybavenie počítačových učební, stabilné pripojenie  na internet a podobne. Medzi netechnické požiadavky patrí: typ školy, počet žiakov školy, počet . Výber certifikačných škôl bol realizovaný starostlivo tak, aby rešpektoval jednak technické vybavenie škôl a zároveň, aby bolo zabezpečené regionálne pokrytie aj odborné zameranie škôl. 

„Certifikačná licencia“ oprávňuje žiaka školy vykonávať národné testovania (externá časť maturitnej  skúšky, testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ) ako aj školské testovania elektronicky, na určenom počítači.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria