Navigácia

ŠKD

Úhrada za ŠKD

 

Úhrada za ŠKD sa realizuje v troch splátkach:

1. úhrada do 15. októbra za mesiace - september, október,  november, december vo výške 48 €

2. úhrada do 15. februára za mesiace - január, február, marec    vo výške 36 €

3.úhrada do 15. mája za mesiace – apríl, máj, jún vo výške  36 €

 

Platba bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu:

SK 05 5600  0000 0011 1220 5005 v Prima banke.

Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
  Ulica Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát,

  033/3236 851 - riaditeľ,mobil 0915/885 684
  033/3236 852 - zástupcovia,
  školský psychológ -033/3236853

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria