Navigácia

Streda 29. 7. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 30.7.2015)
Ruben Grujbár (5.A)
Adam Halenár (2.B)
Simona Molnárová (4.A)
Pozajtra (Piatok 31.7.2015)
Matúš Hrubý (2.C)
Samuel Piaček (3.C)
Počet návštev: 3052795

Mapa

Vitajte na našej webovej stránke!

 • Školský dvor

  Školský dvor bude v mesiaci jún  otvorený pre verejnosť:

  Počas letných prázdnin:

  utorok - piatok 15,00 -18,00 sobota - nedeľa  14,00-19,00

 • Výlet 3. A v Kolárove

  Dňa 19. 6. 2015 bola trieda 3. A na školskom výlete v Kolárove. Výlet bol pre deti výnimočný, zúčastnili sa ho aj ich rodičia. Spolu si prezreli vodný mlyn, zahrali eko-hry, opekali dobrôtky, prezerali si prekrásnu prírodu.

 • Večer s Pavlom Dobšinským

  Dňa 19. 3. 2015  sa žiaci 3.A a 3.C „stretli“ s Pavlom Dobšinským.  Prostredníctvom hier, hádaniek, divadielok spoznávali tvorbu tohto výnimočného človeka slovenskej kultúry.

 • Francúzsky jazyk s Arnaudom Segretainom

  Žiaci 7.A triedy učiaci sa francúzsky jazyk mali v júni možnosť overiť si svoje nadobudnuté vedomosti a zdokonaliť sa vo francúzskom jazyku. Tri vyučovacie hodiny mali s francúzskym lektorom Arnaudom Segretainom, pôsobiacim na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvované hodiny francúzštiny mali u žiakov pozitívny ohlas.

 • Dejepisná exkurzia

  21. máj 2015dejepisná exkurzia pre šiesty ročník do najrozsiahlejšieho rímskeho vojenského tábora v osade Carnuntum – dnes mestečko Petronell v Rakúsku. Žiaci mohli vidieť vizualizáciu života starovekých Rimanov v priestoroch múzea, zbytky  obchodného centra tábora, znovupostavené kúpele, dom bohatého legionára i dom obyčajného remeselníka.

 • Tarzan - športová súťaž

  Dňa 12.6.2015 sa v CVČ Kalokagatia uskutočnila každoročná športová súťaž Tarzan. Našu školu reprezentovalo 6-členné zmiešané družstvo tretiakov a štvrtákov. Ich úlohou bolo prejsť v najkratšom čase prekážkovú dráhu. Naši žiaci bojovali čo im sily stačili. Z celkového počtu 10 družstiev nakoniec získali krásne 2. miesto. Gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Jána Bottu 27, Trnava
  Ul. Jána Bottu 27, Trnava
 • +4210335353950, 033/3236 850 - sekretariát, 033/3236 851 - riaditeľ, 033/3236 852 - zástupcovia,

  školská jedáleň pri Gymnáziu - 5521206 -207

Fotogaléria